Moduły systemu#Budżetowanie #Controlling #Analizy ...

picture

* Budżetowanie
- Tworzenie budżetów wg różnych kryteriów:
- czasu (krótkookresowe, długookresowe)
- finansów (budżety podstawowe i pochodne)
- metody uzgadniania (od góry, od dołu, naprzemiennie)
- okresu (stałe, kroczące)
- obszaru działalności (operacyjne, finansowe) i inne
- Możliwość tworzenia wielu wersji budżetów
- Tworzenie nowych budżetów lub w oparciu o poprzednie lata
- Budżety cząstkowe
- Prognozy - żonglowanie wskaźnikami, po to aby sprawdzić jak zmieni się koszt
jednostkowy jeżeli zmienimy parametr X w stosunku do roku ubiegłego
- Planowanie bezpośrednio u źródła – to kierownicy na
wydziałach tworzą budżet
- Możliwość definiowania własnych miar budżetu jak
odchylenie, wskaźniki rentowności, wykorzystania zasobów itp.
- Tworzenie budżetów za pomocą IMPERIUM, Arkuszy XLS
lub przeglądarek www

* Controlling
- analiza kosztów
- dokładna znajomość poniesionych kosztów na wyprodukowaną jednostkę
- kontrola kosztów Płac (na wydział/zespół/zlecenie/produkt/okres/itp.)
- efektywne dobieranie pracowników do wykonania zleceń
- wychwytywanie wąskich gardeł jak i talentów
- przypisanie odpowiednich kluczy podziału do
poszczególnych ST przez co otrzymujemy realną ocenę kosztów
- kontrola odchyleń
- dokładne wyliczenie pracochłonności
- możliwość poznania nadwyżek (nadwyżki można
sprzedawać lub wykorzystywać dla innych produkt

* Analizy
- wielowymiarowe analizy (z wykorzystaniem tabel przestawnych)
- zapytania ad hoc
- możliwość porównania wyników/kosztów po zmianie współczynników budżetowych
- porównania (różnych dostawców/podwykonawców/zespołów/działów/itp.)
- możliwość otrzymywania określonych raportów dot. konkretnego budżetu w zadanym
czasie i formie (raport o sprzedaży wysyłany mailem na koniec każdego dnia o godz. 18)
- Alarmy – informowanie odpowiednich osób o wykryciu niebezpiecznych zdarzeń
( odchyleń, przekroczeń itp.) w postaci raportu, wykresu przesłanego na e-mail

Szybkie menu Wróć do listy lub wybierz hasło:

» Powrót
Kliknij aby wrócić do poprzedniej listy


» O systemie IMPERIUM

» Moduły systemu

» Interfejs

» Rozwiązania branżowe

» Korzyści z wdrożenia

» Baza wiedzy

 

Ostatnie newsy

Kontakt

Telefon     +48 (50) 014 47 74
Fax             +48 14 690 81 79
Infolinia     +0 801 080 450

kontakt@imperium​system.pl
www.imperiumsystem.pl